29Nisan
Farkli Ebeveynlik - by admin

ÇOCUKLARI KEŞFETMEK

Çoklu Zekâ Kuramına göre her çocukta şu sekiz zekâ türü farklı oranlarda yer almaktadır:

Sözel (linguistik zekâ)
Matematik zekâsı
Görsel(uzaysal)zekâ
Müzik zekâsı
Bedensel (kinestetik)zekâ
Sosyal zekâ
Bireysel zekâ
Doğa zekâsı 

Bu bölümde, çocuklarınızı daha iyi tanıyıp fark edebilmeniz ve böylece onları ihtiyaçları doğrultusunda destekleyip, zaten sahip oldukları yeteneklere erişmelerine yardımcı olabilmeniz amacıyla çeşitli kriterler yer almaktadır. Sözü edilen zekâ türleri her çocukta değişen oranlarda bulunmaktadır. Bunların bir ya da bir kaç tanesi baskın durumdadır, diğerleri desteklenmeyi bekler. Burada önemli olan çocuğunuzun ne kadar zekî olduğu değil, zekâsının ne yönde geliştiğidir. Baskın olan zekâ türü çocuğunuzun yeteneklerini ve eğilimlerini gösterecektir.

ÇOCUKLARIN SEKİZ ZEKÂSI:

1-Sözel zekası gelişmiş çocuklar:
– Yazmayı severler. Güzel yazılar, kompozisyonlar yazarlar.
– Hikâye, masal, fıkra anlatmayı, kelime oyunlarını ve tekerlemeleri çok severler. 
– İsimlerle, yerlerle, tarihlerle ilgili hafızaları güçlüdür.
– Yaşlarına uygun olarak kelimeleri doğru biçimde telafuz ederler.
– Yaşlarına göre kelime hazineleri geniştir.
– Konuşmayı çok severler, tartışmalarda başarılıdırlar.
– Kitap okumaya düşündürler.
– Öğrendikleri yeni kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanırlar.
– Bu çocuklar dinleyerek daha iyi öğrenirler.

2-Matematik zekası gelişmiş çocuklar:
– Bu çocuklar sayılarla çalışmayı, hesaplar yapmayı severler.
– Mantık problemleri çözmeyi, dama, satranç gibi strateji oyunları oynamayı severler.
– Bilgisayar oyunlarından çok hoşlanırlar.
– Keşifler yapmayı çok severler ve her fırsatta irili ufaklı çeşitli deneyler yaparlar.
– Makinelerle, mekanik aletlerle ve onların işleyişiyle çok ilgilenirler.
– Nesneleri özelliklerine göre ayırıp sınıflandırmayı severler.
– Olayları başarılı bir şekilde mantık sırasına sokarlar.
– Sıklıkla olayların nedenleri ve işleyişleriyle ilgili sorular sorarlar. 
– Soyut düşünme yeteneği yaşıtlarına göre gelişmiştir.

3-Görsel zekası gelişmiş çocuklar:
– Renklere ve ışığa karşı hassastırlar. Boyamayı, renkleri kullanmayı çok severler.
– Film, slayt gibi görsel malzemeleri izlemeyi severler.
– Hayal kurmaktan zevk alırlar.
– Sanat etkinliklerini severler.
– Yaşlarına göre gelişmiş çizim yetenekleri vardır.
– Çizelgeleri, haritaları çok iyi anlarlar.
– İlginç üç boyutlu yapılar, modeller oluştururlar.
– Kelimelerden çok resimlere dikkat ederler.
– Görsel hafızaları çok gelişmiştir, gördüklerini unutmazlar.
– Yön bulma (oryantasyon) duyguları çok gelişmiştir.
– Okuduğu, çalıştığı materyalde karalamalar yaparlar.
– Görerek daha iyi öğrenirler.

4-Müzik zekası gelişmiş çocuklar:
– Çevrelerindeki seslere çok hassas ve duyarlıdırlar.
– Konuşmaları ritmik ve melodiktir.
– Şarkıları, melodileri çok iyi hatırlarlar.
– Bir müzik aletini çok iyi çalabilir ya da çalmak isterler.
– Ders çalışırken ya da bir işle ilgilenirken müzik dinlemeyi severler. Bu onların öğrenmelerini kolaylaştırır.
– Konuşur veya hareket ederken elleri ve ayaklarıyla ritm tutarlar.
– Çoğu zaman bir melodi mırıldanırlar. Bir şarkı duyduklarında fark etmeden ona eşlik ederler.
– Duyarak daha iyi öğrenirler.

 5-Bedensel (kinestetik) zekası gelişmiş çocuklar:
– Sıklıkla koşar ya da oldukları yerde sıçrarlar.
– Uzun süre hareketsiz oturamazlar, kıpırdanır, elleri ve ayaklarıyla oynarlar.
– En az bir spor dalıyla ilgilidirler.
– El becerisi gerektiren işlerde başarılıdırlar, objeleri başarıyla kullanırlar.
– Çamur, kil, parmak boyasıyla oynamaktan zevk alırlar.
– Nesneleri parçalarına ayırıp tekrar birleştirmeyi severler.
– Beden dilini kullanarak kendini çok iyi ifade edebilirler.
– Beden kontrolü ve denge duygusu gelişmiştir.
– Başkalarının mimik ve hareketlerini çok iyi taklit ederler.
– Gördükleri nesnelere dokunarak tanımayı isterler, böylece daha iyi anlarlar.
– Yaparak ve yaşayarak daha iyi öğrenirler.

6-Sosyal zekası gelişmiş çocuklar:
– Arkadaşlarıyla birarada olmayı severler.
– Grup içinde sevilen, aranan çocuklardır.
– En az iki yakın arkadaşları vardır.
– Açık havada oynanan grup oyunlarından çok hoşlanırlar.
– Paylaşılarak yapılan çalışmalardan zevk alırlar.
– Empati duyguları gelişmiştir. Arkadaşlarının istek ve arzularını dikkate alır, önem verirler. İnsanların dertleriyle ilgilenir, yardım etmek isterler.
– Yolda karşılaştığı kişilere selâm verir, hal hatır sorarlar.
– Çeşitli grupların çalışmalarına dahil olmaktan hoşlanırlar.
– Birlikte yaparak, paylaşarak daha iyi öğrenirler.

7-Bireysel zekası gelişmiş çocuklar:
– Bağımsızlıklarına düşkündürler. Özel yaşamlarına, özel alanlarına sahip çıkarlar.
– Yetişkinlerden kendilerine saygı göstermelerini ve haklarının gözetilmesini beklerler.
– Kendilerine güvenirler. Yaptıkları işin bilincindedirler ve başkalarına danışmaya fazla ihtiyaç duymazlar.
– Duygu, düşünce ve hislerinin bilincindedirler ve bunları çok net ve doğru biçimde dile getirirler.
– Küçük yaşlarına rağmen yaşam amaçları konusunda net bir anlayışa sahiptirler.
– Zayıf ve güçlü yanları konusunda gerçekçidirler. Başarı ve başarısızlıklardan ders çıkarmayı bilirler. Başarısız olduklarında yılmayıp tekrar denerler.
– En az bir iki hobiye sahiptirler. Tek başlarına kaldıklarında bile yapacak bir şeyler bulur ve sıkılmazlar.
-Tek başlarına çalışmayı tercih ederler.
– Kendilerine özgü öğrenme yöntemleri vardır.  

8-Doğa zekası gelişmiş çocuklar:
– Doğayı ve hayvanları çok severler.
– Doğada oldukları zaman kendilerini daha iyi hissederler.
– Toprakla oynamaktan, bitkilerle ilgilenmekten zevk alırlar.
– Doğaya yapılan gezilere severek katılırlar.
– Deniz kabukları, doğal taşlar, ağaç kabukları toplar ve biriktirirler. Kristallere ilgi duyarlar.
– Evde hayvan besler ya da beslemek isterler.
– Doğa olayları ilgilerini çeker. Mevsimlerle, iklimsel değişimlerle ilgilenirler.
– Çevre bilinci gelişmiştir. Doğanın korunmasına özen gösterirler.

Leave a comment

2 × 2 =